Rubaiyat
 
         
     
       
     
         

More news
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2554
 
คำอธิบายภาพปก "สภาวะความเป็นสมัยใหม่อันแตกกระจาย: การค้นหาประวัติศาสตร์สังคม-วัฒนธรรมปาตานี"
 
หน้าปกวารสาร 681
สารบัญ 504
ความนำประจำฉบับ 481
ฝันหลังโองการฯ : กฤช เหลือลมัย 577
บทนำเสนอ : ทวีศักดิ์ เผือกสม และธนภาษ เดชพาวุฒิกุล 617
มัสยิด “แดง”: ทอนความรุนแรงต่อพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในสังคมมนุษย์ : ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ 912
Problems of Modernity in Patani and Th ailand: Th e Emergence of “the People” in Patani’s Past and Present : Patrick Jory 1064
ปาตานีผ่านแว่นของจักรวรรดิและดวงตาสมัยใหม่: การสำรวจทางมานุษยวิทยาของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในรัฐมลายูของสยาม ค.ศ. 1899-1900 : พุทธพล มงคลวรวรรณ 709
เส้นทางสู่ความทันสมัย: ประวัติศาสตร์สังคมของถนนทางหลวงสายใหม่สู่ปาตานี : นิยม กาเซ็ง 752
การตีความความเป็นสมัยใหม่: ต่วนกูรูอิสมาแอล สะปันยัง (2498- ) อูลามาอ์สายจารีต ในสังคมปาตานีสมัยใหม่ : มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง 2058
ณ ระหว่างพื้นที่: ประสบการณ์ || อัตลักษณ์ || มุสลิมมะฮฺปาตานี บนเส้นทางการศึกษาสมัยใหม่ : ทวีลักษณ์ พลราชม, วารชา การวินพฤติ 706
ตำรวจมลายู: ลูกผสมของความสมัยใหม่ แบบอาณานิคม ประวัติศาสตร์บาดแผล และความรุนแรง : อสมา มังกรชัย 851
พิธีกรรมและศิลปะการละเล่นพื้นบ้าน มลายูปาตานี: วัฒนธรรมลูกผสมกับสภาวะความเป็นสมัยใหม่อันแตกกระจาย : บัณฑิต ไกรวิจิตร 823
เสียงเพรียกใหม่: นิตยสารอาซาน และกลุ่ม ปัญญาชนใหม่ในปาตานีกลางทศวรรษ 2510 : สะรอนี ดือเระ 680
ความทันสมัยในภาพเรืองแสง: ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของโรงภาพยนตร์ในสังคมปัตตานี : ปิยะนันท์ นิภานันท์ 501
โมเดิร์นดิเกร์มิวสิค: อุตสาหกรรมดนตรี และพัฒนาการของสื่อบันเทิงในปาตานี : บัญชา ราชมณี 890
เปลี่ยน ‘ป่าดิบ’ ให้เป็น ‘บ้าน’: ชุมชนในฝัน ณ ทัณฑนิคมธารโต, พ.ศ. 2478-2500 : ภมรี สุรเกียรติ 695
กองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย: เรื่องเล่าที่หายไปของความสัมพันธ์ระหว่าง พคท. และองค์กรติดอาวุธมลายู : เจริญพงศ์ พรหมศร 724
มลายูบางกอก/นายูบาเกาะฮ: การผจญภัยในแผ่นดินสยาม/ซีแย : โชคชัย วงษ์ตานี 934
ประวัติศาสตร์สังคมหน้าใหม่ของฟาตอนี: เรื่องเล่าจากวงศาคณาญาติ ‘หะสาเมาะ’ : อลิสา หะสาเมาะ 950
ตระกูลอาหรับฮัดรามีกับบทบาทในสังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน 896
มัสยิดตะโละมาเนาะ: การประดิษฐ์สร้าง มรดกทางวัฒนธรรมมลายูปาตานี : วราวรรณ ตระกูลสรณคมน์ 1274
ท่วงทำนองในเลือดเนื้อ : โกสินทร์ ขาวงาม 434

 

. . . ภารต! สิ่งอันสิงสู่อยู่ในร่างกายของทุกคนนี้ ใครๆ ย่อม
ฆ่าไม่ได้เป็นนิตย์ ฉะนั้น ท่านไม่ควรเศร้าโศกถึงสัตว์มีชีวิต
ใดๆ เลย พิจารณาหน้าที่โดยตรงของท่านซิ ท่านไม่ควรจะ
หวั่นไหว เพราะในนามกษัตริย์ ไม่มีอะไรจะดีกว่าสงครามที่
เป็นธรรม ปารถ! กษัตริย์ผู้มีความสุขย่อมได้สงครามอันเผอิญ
มาถึงโดยลำพังเช่นนั้น และซึ่งนับว่าเป็นการเปิดประตูสวรรค์
ถ้าและว่าท่านจักไม่ทำสงครามอันเป็นธรรมเช่นนี้ไซร้ ท่านก็
จะละหน้าที่โดยตรงของท่าน และเกียรติยศของท่าน ได้รับ
แต่ความชั่วช้าอยู่ถ่ายเดียว ปวงมนุษย์จะโฆษณาความเสียชื่อ
เสียงของท่านไม่มีที่สิ้นสุด และความเสียชื่อเสียงจะร้ายยิ่งกว่า
ความตายสำหรับผู้มีกำเนิดสูง . . .

พระกฤษณะ

 

ศรีมัทภควัทคีตา ของกฤษณะไทวปายนวยาส, แสง มนวิทูร แปล สู่ภาคไทย, จำนง ทองประเสริฐ ถอดภาคสันสกฤตจากอักษรเทวนาครี (ตีพิมพ์ครั้งแรกเฉพาะภาคไทย พ.ศ. 2478, ตีพิมพ์ภาคสันสกฤตและไทยเป็นครั้งแรกโดยสำนักพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2509, พิมพ์ซ้ำโดยสำนักพิมพ์แพร่พิทยา พ.ศ. 2515).